Gemengd Koor d'Eyckelbergh 

COMMISSIES   

 

 
> Over het koor

> Bestuur en
   Commissies

> Directie en
   Begeleiding


> Concertagenda

> Nieuws 

> Fotoalbum

>
Contact     

 

 

Muziekcommissie;

Deze commissie vertegenwoordigt de koorleden en
onderhoudt het contact met de dirigent en repetitor o.a. over de muziekkeuze, muziekvorming enz..


 


 
Muziekcommissie


Werkcommissie;

Deze commissie verleent hand- en spandiensten bij concerten en uitvoeringen.

Deze foto wordt zo spoedig mogelijk vervangen door een nieuwe.


Werkcommissie

PR commissie;

Deze commissie is belast met de promotie van ons koor.


PR commissie


Kascommissie;

Deze commissie controleert jaarlijks de kas van de vereniging en rapporteert hierover aan de Algemene Ledenvergadering.

Bij speciale gelegenheden zijn er ad-hoc commissies.

Terug naar "Over het koor"